(+30) 211 182 3000   |   Αρχική

O τερματισμός μιας εγκυμοσύνης, είτε πρόκειται για μια ανεπιθύμητη κύηση είτε για τερματισμό της κύησης για ιατρικούς λόγους δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο μιας γυναίκας να εμφανίσει καρκίνο του μαστού.
Ο ισχυρισμός που είχε διατυπωθεί από μικρές, όχι καλά σχεδιασμένες μελέτες, ότι η άμβλωση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης του συγκεκριμένου καρκίνου, επειδή διακόπτει βίαια τη φυσιολογική ανάπτυξη των κυττάρων του μαστού στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάνοντάς τα πιο ευάλωτα στην μετάλλαξή τους σε καρκινικά, δεν φαίνεται να ευσταθεί- καμία από τις μεγάλες μελέτες που ακολούθησαν δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό.